Kluby Dziecięce

Kierownik Klubów- India Łakatosz.
Kluby 1, 2, 3, 4 wchodzą w strukturę Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich– Agnieszka Rojek.
Zastępca Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich– Agnieszka Bobrzycka.


W Klubach Dziecięcych sprawujemy opiekę nad dziećmi od 1 roku życia do lat 3. Każdy z Klubów ma nowoczesne,
przytulne sale zaprojektowane zgodnie z wymogami zapewniające dziecku bezpieczeństwo i warunki zbliżone do warunków domowych.
Wyposażone są w nowoczesne zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

Projekt Klubów Dziecięcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.


W Klubie Dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin. Kluby są czynne od godziny 6 do 17,
w tych godzinach świadczymy profesjonalne usługi opiekuńcze, wychowawcze poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych, ruchowych, plastycznych i tematycznych.
W każdym klubie odbywają się zajęcia dodatkowe - muzyczne. Prowadzimy jak najwięcej zajęć w formie zabaw, by w ten sposób wspólnie doświadczać, dotykać, sprawdzać i eksperymentować.


Małe grupy, wykwalifikowana kadra, miła i ciepła atmosfera pomoże dziecku zdobyć doświadczenia i samodzielność.
To świetny start dla malucha, by z łatwością przejść do kolejnego etapu jakim jest przedszkole.