Żłobki zastępcze

Wtorek, 09 Maj 2023
Podania o żłobek zastępczy mogą składać rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystać z urlopu wypoczynkowego w tym czasie.
Ze żłobka zastępczego można skorzystać maksymalnie przez okres 2 tygodni (10 dni roboczych).
Podania należy złożyć do Kierownika Klubów Dziecięcych w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 9 czerwca 2023r.
(nie ma gotowych wzorów podań, każdy pisze indywidualnie).  W podaniu należy podać termin przebywania w żłobku zastępczym).
Do podania (jako załącznik) należy dołączyć zaświadczenia obojga rodziców z zakładu pracy potwierdzające brak możliwości udzielenia urlopu przez pracodawcę w tym terminie.

Podania bez zaświadczeń z pracy oraz doniesione po terminie nie będą rozpatrywane.