Rekrutacja do klubów dziecięcych 2023/2024

Środa, 10 Maj 2023
REKRUTACJA do KLUBÓW DZIECIĘCYCH NA ROK 2023/2024
W Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy majowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.

Harmonogram działań związanych z rekrutacją
15 maja 2023 r. godz 9:00 - Udostępnienie w żłobkach i klubach dziecięcych list dzieci wstępnie przyjętych, informację można uzyskać również po zalogowaniu się do systemu elektronicznego naboru.
Od 15 do 29 maja - Codziennie w godz. 9:00-14:00 kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość korzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem z listy przyjętych na rok 2023/2024.