DOKUMENTY

Dokumenty do wypełnienia dla kandydatów projektu
https://zespolzlobkow.szczecin.pl/.../20200708202446...
Wniosek elektroniczny o przyjęcie dziecka do klubu (tylko dla osób, które nigdy nie wypełniały wniosku)
https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek