OPŁATY

Opłatę dokonywać proszę na numer konta bankowego Klubów Dziecięcych 
do 10- tego dnia każdego miesiąca.

W tytule przelewu koniecznie wpisujemy
imię i nazwisko dziecka oraz numer klubu.


47 1020 4795 0000 9302 0383 1393