Adaptacja

Choć jesteśmy jeszcze mali, to nasze rączki już wiele potrafią. Adaptacja przebiega sprawnie.