Jesień i prace plastyczne

Spadły z drzewa liście, jeden, drugi, trzeci. Podniosły je z ziemi nasze cudowne dzieci. 
Twórcze zajęcia w Klubach.