Wiosna, wiosna..

"Idzie wiosna polną drogą, trawa się zieleni. Teraz ładnie Ciebie prosi, byś się w boćka zmienił..."
W każdym Klubie pięknie powitaliśmy wiosnę.