Idzie jesień

Jesienią , jesienią
lecą liście na ziemię, 
lecą jabłka czerwone, 
liście żółtozielone.