Dzień Maszynisty

Maszynista to praca trudna, 
czasem bywa naprawdę żmudna,
od niego bezpieczeństwo pasażerów zależy, 
a tego się nie da żadną miarą odmierzyć.