Na drodze !

Czerwone światło stój !
Zielone światło idź !