Pani Jesień

Spadły mi na głowę listki kolorowe.
Tak cudne, jesienne barwy mają, 
że wszystkich wokół rozweselają.