Odwiedziny króliczka Tosi

Mały królik pyta mamy,
Jakie dzisiaj mamy plany,
Wnet pójdziemy na zakupy, 
Marchew trzeba nam do zupy. 
Pęk pietruszki, pomidory,
to nasz obiad odlotowy