Andrzejki

Zebrała się nasza gromada, 
gdy już wieczór zapada.
Chętna do zabawy w andrzejkową noc, 
bo dziś wróżb i magii moc.