Dzień Zimy

Pada śnieg, pada śnieg, 
wszędzie jest już biało.
Cały dzień, cały dzień,
dzisiaj tak padało!