Cebulka

Cebulka, cebulka 
okrągła jak kulka,
Buraczka szukała
potańcować chciała !