Wzrost opłaty stałej

Środa, 27 Grudzień 2023
Od stycznia 2024r., w związku ze wzrostem minimalnego
wynagrodzenia brutto wzrośnie opłata stała za Klub Dziecięcy, wynosić będzie:
100% - 564,00 zł
50% - 282,00 zł
75% -  141,00 zł