Farma

Więc, uważaj mój rolniku
pracuj mądrze, nie komikuj!
Pracuj z głową i miej oczy 
niech ten czas się długo toczy!