Pomagamy !

Wspólnie udało nam się zebrać 
prezenty na Dzień Misia
dla dzieci do szpitala 
przy ulicy Unii Lubelskiej. 
Serdecznie dziękujemy!